Dysleksja - diagnozowanie dysleksji

Objawy sugerujące dysleksję można wykryć już u przedszkolaków, jednak rzetelną diagnozę można postawić dopiero po 10 roku życia.

Pierwsze symptomy powinny zostać wychwycone przez nauczycieli w przedszkolu lub w zerówce. W drugim semestrze klasy zerowej można już dość jednoznacznie zakwalifikować dziecko do tak zwanej grupy ryzyka dysleksji. Powinien to zrobić nauczyciel, terapeuta, pedagog lub logopeda w szkole (lub przedszkolu). Może się w tym celu posłużyć Skalą Ryzyka Dysleksji prof. Marty Bogdanowicz.

Po dziesiątym roku życia dzieci, u których utrzymują się objawy dysleksji, powinny zostać skierowane na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dopiero wtedy można jednoznacznie zdiagnozować dysleksję i dopiero wtedy może być wystawiona opinia o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych do dysfunkcji ucznia (słynne "zaświadczenie").

Niestety w wielu miejscach w Polsce utarło się przekonanie, że opinię trzeba dziecku "załatwić", żeby miało łatwiej w szkole (bo koledzy już mają). Krzywdzi to przede wszystkim dzieci rzeczywiście mające problemy, bo są one automatycznie klasyfikowane jako kombinatorzy i lawiranci, a sama opinia przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.

Między innymi w związku z tym niektóre poradnie przed wystawieniem opinii żądają udokumentowania pracy dziecka na zajęciach terapeutycznych - szkolnych, poradnianych lub prywatnych.

Sposób na dysleksję i Dyslektyk 2
- programy do terapii pedagogicznej.

Dysleksja
Dysleksja - wprowadzenie
Dysleksja - definicje
Diagnoza dysleksji
Terapia pedagogiczna
Dysleksja - opinia z PPP
Co mogą rodzice
Diagnoza - gdzie i jak?
Terapia - gdzie i jak?

Terapia pedagogiczna - programy