Dyslektyk 2 - program do terapii pedagogicznej

Z programu można korzystać na dwa sposoby.

Po pierwsze, można ręcznie wybierać ćwiczenia i konfigurować je według własnego uznania. W tym celu proszę wybrać z menu Gry polecenie Rekordy. Pojawi się poniższe okienko:

Ręczny wybór ćwiczeniaKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Klikając na dowolnym obrazku uruchamia się widoczne na nim ćwiczenie. Następnie należy je skonfigurować, korzystając ze znajdujących się po prawej stronie przycisków, i kliknąć na przycisku START.

Przykładowe ćwiczenieKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Znaczenie przycisków konfigurujących jest opisane w pomocy do programu. Przy projektowaniu interfejsu użytkownika zwróciliśmy szczególną uwagę na jego konsekwencję, więc zrozumienie i zapamiętanie zasad konfigurowania ćwiczeń nie powinno być specjalnie trudne.

Drugi sposób korzystania z programu polega na użyciu wbudowanego zarządcy.

Zarządca zapamiętuje - dla każdego ucznia osobno - jego wyniki, a następnie wykorzystuje je do wybierania kolejnych ćwiczeń. W programie nazywa się to pracą w trybie lekcji. Czas trwania ćwiczeń można wybrać samemu - najlepiej, żeby było to 15 lub 20 minut. Przez tyle czasu zarządca będzie wybierać i uruchamiać ćwiczenia. Ćwiczenia są tak wybierane, by dziecko nie trafiało na coś, z czym nie da sobie rady (żeby nie zniechęcać) ani żeby nie trafiało na ćwiczenia zbyt łatwe, a przez to nudzące.

Uzyskanie dobrych wyników w czasie kilku kolejnych lekcji zostanie nagrodzone wydrukowaniem przez nadzorcę kolorowego dyplomu z imieniem i nazwiskiem dziecka.

Zapamiętane przez zarządcę wyniki można w każdej chwili obejrzeć by skontrolować postępy dziecka, można je także wydrukować i dołączyć do dokumentacji prowadzonej terapii.

Zarządca - wyniki z jednego ćwiczeniaKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Kupuję ten program za 60 zł!

Dyslektyk 2
Dyslektyk 2
Opis
Dla kogo?
Co w środku?
Wymagania sprzętowe
Instalacja
Jak to działa
Wskazówki metodyczne
Rekomendacja PTD
Poprawki
Zrzuty ekranów
Pobierz wersję demo
Cennik
Kup teraz!
Pomoc
Potrzebuję pomocy!
Znaleźliśmy błąd!

Terapia pedagogiczna - programy