Dyslektyk 2 - program do terapii pedagogicznej

Wbudowany w program zarządca daje dostęp do wyników ucznia uzyskanych w czasie lekcji, pozwalając ocenić dokonane postępy.

Dyslektyk 2 - zarządca - wyniki uczniaKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Korzystając z zarządcy można skonfigurować wszystkie ćwiczenia, jakie będą wykorzystywane w czasie lekcji. Można także przygotować - dla każdego ucznia osobno - listę słów i problemów ortograficznych, jakie wystąpią w czasie pracy z programem. Jeżeli na komputerze oprócz Dyslektyka jest zainstalowany również Sposób na dysleksję, przygotowana dla ucznia lista słów będzie wykorzystywana automatycznie w obu programach.

Dyslektyk 2 - zarządca - edytor listy słówKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Ćwiczenia można uruchamiać ręcznie, wybierając je spośród wszystkich dostępnych. Jak widać gier jest dwanaście, jednak niemal wszystkie występują w kilku wariantach, różniących się stopniem trudności. Górny rząd to ćwiczenia analizy wzrokowej, środkowy - słuchowej, dolny - sprawdzające znajomość ortografii.

Dyslektyk 2 - zarządca - ręczny wybór ćwiczeniaKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Jedno z ćwiczeń analizy wzrokowej i pamięci krótkotrwałej: zbieranie par kart. Poziom trudności ćwiczenia regulowany jest użytymi obrazkami i liczbą zakrytych kart.

Dyslektyk 2 - memoKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Ćwiczenie analizy słuchowej - klikając na przyciskach na dole ekranu grający informuje komputer, ile razy powtórzony był dźwięk dobiegający z głośników. Dźwięki powtarzane są coraz szybciej - ich liczenie też nie jest wbrew pozorom proste. Bardzo szybko okazuje się, że podczas liczenia trzeba się posiłkować śladem pamięciowym, czyli zapamiętanym dźwiękiem - policzenie powtórzeń w trakcie gdy je słychać jest po prostu niemożliwe.

Dyslektyk 2 - zliczanie powtórzeńKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Jedno z ćwiczeń ortograficznych - docelowym zadaniem jest ułożenie obrazka z kawałków widocznych na ekranie, jednak zanim będzie się za to można zabrać, trzeba poprawnie rozpoznać pisownię słów, odtwarzanych przez komputer po kliknięciu na kartach z głośnikami.

Dyslektyk 2 - ortograficzne 3 - określanie pisowni usłyszanych słówKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Kupuję ten program za 60 zł!

Dyslektyk 2
Dyslektyk 2
Opis
Dla kogo?
Co w środku?
Wymagania sprzętowe
Instalacja
Jak to działa
Wskazówki metodyczne
Rekomendacja PTD
Poprawki
Zrzuty ekranów
Pobierz wersję demo
Cennik
Kup teraz!
Pomoc
Potrzebuję pomocy!
Znaleźliśmy błąd!

Terapia pedagogiczna - programy