Skala ryzyka dysleksji SRD - program do wykrywania dzieci ryzyka dysleksji

Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz i opublikowana w książce Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. wydanej w 2002 roku.

Skala Ryzyka Dysleksji to narzędzie diagnostyczne, służące do przesiewowego badania uczniów z zerówek lub klas pierwszych pod kątem zagrożenia dysleksją. Wczesne zdiagnozowanie potencjalnych problemów, zanim zaczną się one odbijać na wynikach w nauce, daje dzieciom szansę uzyskania pomocy zanim kłopoty z czytaniem, pisaniem i ortografią obniżą ich samoocenę i motywację do pracy.

Dokładny opis Skali Ryzyka Dysleksji jako narzędzia diagnostycznego, razem ze szczegółowymi informacjami na temat sposobu i terminarza prowadzenia badań, znajduje się w przytoczonej na początku książce. Znajduje się tam również kompendium wiedzy na temat ryzyka dysleksji, którą powinien dysponować każdy nauczyciel przedszkola, a także nauczyciele pracujący w zerówkach i klasach 1-3.

Sposób wykonywania badań jest prosty i sprowadza się do wypełnienia nieskomplikowanej ankiety na temat dziecka. Niestety, opracowanie badań jest bardzo czasochłonne, co utrudnia korzystanie ze Skali Ryzyka Dysleksji jako narzędzia przesiewowego.

Przygotowany przez nas program automatyzuje proces opracowywania ankiet, dzięki czemu osoba w miarę sprawnie posługująca się komputerem może przygotować wyniki dla całej klasy w ciągu kilkudziesięciu minut. Bez programu ten sam proces wymaga kilku lub kilkunastu godzin.

Skala Ryzyka Dysleksji
Opis
Kiedy używać?
Jak korzystać?
Zrzuty ekranu
Instalacja
Pobierz program
Cennik
Zasady rozprowadzania
Pomoc
Potrzebuję pomocy!
Znaleźliśmy błąd!

Terapia pedagogiczna - programy