Skala ryzyka dysleksji SRD - program do wykrywania dzieci ryzyka dysleksji

Sposób korzystania z programu jest opisany we wbudowanej pomocy.

Po uruchomieniu programu można z niego wydrukować czystą ankietę. Wprawdzie wzorcowa ankieta jest dołączona do książki, ale z doświadczenia wiemy, że prędzej czy później wzorzec ginie lub zostaje omyłkowo wykorzystany w czasie badań.

Zanim możliwe będzie wprowadzanie danych, należy albo otworzyć istniejący plik z wynikami uczniów z klasy, albo utworzyć nowy.

Następny etap to dodanie do listy nowego ucznia (lub wybranie już istniejącego). By wybrać ucznia trzeba kilknąć na jego imieniu w lewej kolumnie listy.

Lista dzieci z klasyKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Gdy uczeń jest wybrany można wprowadzić wyniki wypełnionej na jego temat ankiety. Wszystkie odpowiedzi w ankiecie to oceny częstości występowania określonej cechy lub pojawiania się określonego w pytaniu zachowania - nigdy, czasem, często, zawsze. Wprowadzanie odpowiedzi sprowadza się do klikania myszką na odpowiednich polach w okienku dialogowym.

Wprowadzanie wyników ankietyKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Po wprowadzeniu danych z ankiety program jest gotowy do wyświetlenia profili wyników szczegółowych i ogólnych dla ucznia. W profilu wyników szczegółowych można dodatkowo wprowadzić interpretację opisową uzyskanym wyników, zanotować uwagi na temat ucznia, lub wpisać zalecenia do pracy z nim. Gotowe profile można wydrukować i dołączyć do dokumentacji dziecka.

Profil przygotowany do wydrukuKliknij żeby obejrzeć niezmniejszony obrazek w nowym oknie.

Dane wszystkich dzieci można zapisać na dysku, co ułatwia ich opracowywanie i późniejszą analizę.

Skala Ryzyka Dysleksji
Opis
Kiedy używać?
Jak korzystać?
Zrzuty ekranu
Instalacja
Pobierz program
Cennik
Zasady rozprowadzania
Pomoc
Potrzebuję pomocy!
Znaleźliśmy błąd!

Terapia pedagogiczna - programy