Skala ryzyka dysleksji SRD - program do wykrywania dzieci ryzyka dysleksji

Badanie Skalą Ryzyka Dysleksji powinno się przeprowadzać dwukrotnie.

Pierwsze badanie powinno mieć miejsce pod koniec pierwszego semestru w klasach 0, lub po kilku miesiącach nauki w klasie pierwszej. Jest to czas niezbędny by nauczyciel poznał dzieci i był w stanie rzetelnie wypełnić ankietę.

Na podstawie wyników badań powinno zostać podjęte działania pedagogiczne - ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia koorekcyjno-kompensacyjne.

Drugie badanie powinno zostać przerowadzone pod koniec roku szkolnego, by możliwe było zweryfikowanie wstępnej diagnozy i ocenienie, czy udzielona pomoc okazała się skuteczna. Jeżeli nie, dziecko powinno zostać skierowane do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Skala Ryzyka Dysleksji
Opis
Kiedy używać?
Jak korzystać?
Zrzuty ekranu
Instalacja
Pobierz program
Cennik
Zasady rozprowadzania
Pomoc
Potrzebuję pomocy!
Znaleźliśmy błąd!

Terapia pedagogiczna - programy