Sposób na dysleksję - terapia pedagogiczna i logopedyczna - strona główna

Sposób na dysleksję powstał w oparciu o nasze doświadczenia związane z Dyslektykiem. Pisząc Dyslektyka skoncentrowaliśmy się na ćwiczeniach analizy wzrokowej i słuchowej, jako że ich zaburzenia były w latach dziewięćdziesiątych najczęściej wymienianymi źródłami kłopotów.

Drugim najważniejszym źródłem problemów u dzieci z dysleksją są braki w zakresie umiejętności językowych. Rozbudowanie istniejącego programu o kolejne ćwiczenia zmniejszyłoby czytelność interfejsu użytkownika. Postanowiliśmy więc wykorzystać sprawdzone rozwiązania - dwa tryby pracy, lekcje prowadzone przez nadzorcę, prosty interfejs użytkownika - i stworzyć nowy program, przeznaczony głównie do ćwiczenia umiejętności językowych. Dzięki temu Sposób na dysleksję znakomicie nadaje się nie tylko jako uzupełnienie Dyslektyka w terapii pedagogicznej, ale również jako samodzielne narzędzie do wykorzystania w terapii logopedycznej.

Sposób na dysleksję ćwiczy takie umiejętności jak odróżnianie głosek i liter, wysłuchiwanie głosek, dzielenie wyrazów na sylaby, synteza wyrazów z sylab i głosek, przekładanie liter na głoski i tak dalej, nie brak w nim oczywiście także ćwiczeń sprawdzających znajomość ortografii.

Oba programy - Dyslektyk 2 i Sposób na dysleksję - współpracują ze sobą, mając wspólną listę uczniów i wspólne listy słów i problemów ortograficznych dla każdego ucznia.

Sposób na dysleksję otrzymał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Kupuję ten program za 60 zł!

Sposób na dysleksję
Sposób na dysleksję
Opis
Dla kogo?
Co w środku?
Wymagania sprzętowe
Instalacja
Jak to działa
Wskazówki metodyczne
Rekomendacja PTD
Poprawki
Zrzuty ekranów
Pobierz wersję demo
Cennik
Kup teraz!
Pomoc
Potrzebuję pomocy!
Znaleźliśmy błąd!

Terapia pedagogiczna - programy